מדעי המזון: כך טוחנים קמח

טחנת הקמח "הטחנות הגדולות של ארץ ישראל" הוקמה בשנת 1921 בחיפה על ידי הברון אדמונד דה רוטשילד. המטרה הייתה לקנות ולעבד את החיטה שגדלה בארץ ישראל, ולמכור את התוצרת בישראל ובחוץ לארץ. באותם ימים בניין טחנת הקמח היה מהגדולים בישראל, ומכאן שמה של הטחנה.  ארץ ישראל השתבחה בשבעת המינים, והראשון שבהם הוא החיטה. לכן נסעתי […]