טְשֶׁרְנָה רַייס

בוטנאית רומנית־ישראלית, מומחית בנושא חקר פטריות בישראל (תר"ן 1890 – תשכ"ה 1965)   טשרנה הייתה ציונית. מה זה ציונית – ציון התחילה לחשוב שלידה היא סתם ירושלים. היא עלתה ארצה בשנת 1934, בזמן שכל מה שהיה פה זה חול, האוניברסיטה העברית והרבה חוסר ודאות. משהגיעה לארץ השתלבה מייד באוניברסיטה, והקימה שם מעבדה לצמחים חסרי פרחים. […]