המצאה ששינתה את העולם

הדרך אל הספר במשך אלפי שנים, מאז המצאת כתב היתדות בשוּמֵר העתיקה לפני יותר מחמשת אלפים שנה, בני האדם חיפשו דרכים לשכפל טקסטים כתובים, אך הדרך לעשות זאת הייתה קשה וארוכה. בימי הביניים, נזירים קתולים העבירו את ימיהם בהעתקת כתבים עתיקים לצורך שימורם – מלאכה קשה ומייגעת של העתקה ידנית של מגילות וספרים. ההעתקה דרשה […]